Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 16. november kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 75 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 01:32