JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet legges ned fra og med våren 2013. Vår/høst 2013, 2014, 2015 og vår 2016 tilbys JUR4000P – Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt).

Det vil ikke være mulig å avlegge eksamen i det nye privatistemnet etter våren 2016.

4. avdeling inneholder følgende fag:

  • Rettskildelære - 10 studiepoeng
  • Sivilprosess - 10 studiepoeng
  • Strafferett - 12 studiepoeng
  • Straffeprosess - 12 studiepoeng
  • Rettssosiologi eller Rettsøkonomi - 8 studiepoeng
  • Skatterett - 8 studiepoeng

Hva lærer du?

Fjerde avdeling inneholder flere offentligrettslige fag. Et tyngdepunkt i avdelingen utgjør strafferett og prosessrett. Skatterett er også et offentlig rettslig fag, men med en bred kontaktflate mot privatrettslige fag, særlig selskapsretten. Videre lærer du om rettsosiologi eller rettsøkonomi. Ikke minst inneholder avdelingen rettskildelære, som er det sentrale metodefaget i jusstudiet.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap. Opptak skjer via Samordna Opptak. Les mer om frister og søknadsmetode på programnettsiden for Master i rettsvitenskap.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått JUR3000 – 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt) (eller innvilget fritak for 3. avdeling på bakgrunn av tilsvarende eksamen).

I tillegg er det krav om obligatorisk kurs i yrkesetikk for å kunne gå opp til eksamen.

Overlappende emner

60 studiepoeng mot JURPFDEL - Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet

Undervisning

Obligatorisk undervisning
For å kunne gå opp til eksamen må studenter ha avlagt åtte timers dialogbasert etikk-kurs. Det kreves 100% oppmøte for å få kurset godkjent og for å opprettholde eksamensretten.

Eksamen

Eksamen avlegges i andre semester. Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk, den kan besvares på norsk, dansk
eller svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Eksamensoppgaven er ikke avhengig av kurspåmelding, dvs. at kandidater kan velge fritt mellom rettssosiologi og rettsøkonomi på eksamen uavhengig av hvilket emne en var kurspåmeldt.

Fakta om emnet

Studiepoeng
60
Nivå
Master
Undervisning

Det gis kun etikkundervisning i emnet.

Eksamen
Høst 2012

Eksamen i emnet gis siste gang høsten 2012.

Undervisningsspråk
Norsk