Eksamensoppgave JUR4000 - 4. avdeling høsten 2006

Dag 2

Teorioppgave 1:

(Antatt tidsforbruk 4 timer)

Om praksis i ligningsforvaltningen som rettskildefaktor.


Teorioppgave 2:

(Antatt tidsforbruk 4 timer)

Enten oppgave a eller oppgave b skal besvares

a.
Redegjør for de viktigste resultatene i sentrale norske rettshjelpsundersøkelser. Vurder sentrale problemstillinger som reises, herunder forholdet mellom   avventende og oppsøkende rettshjelp.


b.
Bruk en modell for fullkommen konkurranse til å analysere effektivitets- og fordelingsvirkninger av en stykkskatt, for eksempel en fast flyseteavgift.


Det juridiske fakultet, Oslo, torsdag 30. november 2006


Ståle Eskeland
eksamensformann