Internasjonal privatrett

International Private Law

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Lovvalg i mellommannsforhold
 • Lovvalg for internasjonale kontrakter
 • Verneting for internasjonale kontrakter
 • Harmonisert kontraktsrett og behov for lovvalg: Europeisk kontraktsrett
 • Harmonisert kontraktsrett og behov for lovvalg: Internasjonalt kjøp
 • Internasjonalt pant og lovvalg
 • Internasjonalt pant og verneting
 • Lovvalg for selskapsrett
 • Verneting for selskapsrett
 • Internasjonal insolvens: lovvalg
 • Internasjonal insolvens: verneting
 • Lovvalg og verneting for internasjonale familierettslige spørsmål
 • Lovvalg og verneting for internasjonale arverettslige spørsmål
 • Lovvalg og verneting for internasjonale personrettslige spørsmål
 • Erstatning utenfor kontrakt i internasjonale forhold: Lovvalg
 • Erstatning utenfor kontrakt i internasjonale forhold: Valg av verneting
 • Internasjonalt preseptoriske regler som begrensning til lovvalg
 • Ordre Public som begrensning til lovvalg
 • Ordre Public som begrensing til anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer
 • Internasjonal voldgift og lovvalg
 • Internasjonal voldgift og domstolskontroll

International Commercial Law

 • Contract terms and the applicable law
 • International contracts and soft law
 • International arbitration and court control
Publisert 10. juni 2021 14:35 - Sist endret 8. juli 2021 12:58