Semesterside for JUR5030 - Høst 2005

For informasjon om undervisning, veiledere, beskjeder m.m. - se semestersida for VALSPE10

20. juni 2005 16:09

Seminar for oppgaveskrivende høst 2005

Innen privatrettslige fag: Mandag 13. juni kl 10.15 - 12.00 (v/Lasse Simonsen).

Innen offentligrettslige fag holdes to forskjellige forelesninger onsdag 15. juni. En for alle som har folkerett og/eller menneskerettigheter som en del av sin avhandling: kl 10.15 - 11.00 og en for de øvrige på IOR kl 11.15 - 12.00 (v/Ken Uggerud).

Sted begge dager: Auditorium 14 DB.

18. mai 2005 12:59