Beskjeder

Publisert 26. aug. 2008 11:40

Oppgaveskrivende VÅR 2009! INFORMASJONSMØTE holdes fredag 26. september kl 10.15-11.00, aud. 4, DA (Urbygningen)

Publisert 19. aug. 2008 15:27

Husk å eksamensmelde deg til JUR5030/JUR5060 (i tillegg til oppmeldingsskjemaet som hadde frist 1.4.08)

Publisert 16. mai 2008 10:22

Seminar for oppgaveskrivende torsdag 5. juni. Se "undervisning tid og sted".

Publisert 15. mai 2008 17:16

For de som skal skrive masteroppgaven høsten 2008, holdes det kurs i emnesøk 18. - 27. august. Påmelding skjer via nettskjema. For mer informasjon om kursene se "undervisning tid og sted". Sted alle dager: kursrommet i kjelleren, Domus Biblioteca. Inngang fra biblioteket

Publisert 15. mai 2008 17:15

Workshop: kom i gang med oppgaven

Fordi mange studenter ønsker å starte arbeidet med masteroppgaven i sommer, tilbyr fakultetsbiblioteket en workshop i begynnelsen av juni. Her gis det kun en kort innføring i kildesøk, og dette tilbudet er ingen erstatning for bibliotekets kurs i høstsemesteret. Det er ingen påmelding til workshopen, interesserte kan møte opp på en av disse tidene:

Torsdag 5. juni kl. 10:00 – 11:00

Fredag 6. juni kl. 10:00 – 11:00

Mandag 9. juni kl. 10:00 – 11:00