Undervisning - tid og sted

Legg merke til at informasjonsmøtet holdes semesteret før du skal begynne å skrive masteroppgave.

Informasjonsmøte for høst 2008

For studenter som planlegger å skrive oppgave høsten 2008 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd., fellesdelen, 5. avd., og valgdelen er velkommen! (Møtet er holdt 7.3.08)

Seminar for oppgaveskrivende

Torsdag 5. juni kl 10.15-12.00, Auditorium 4 Domus Academica (Urbygningen). Fokus på det privatrettslige, men nyttig og åpent for alle.

 • Torsdag 5. juni kl. 10:15 -12:00

Lasse Simonsen

Kildesøk for oppgaveskrivende

Fakultetsbiblioteket tilbyr oppgaveskrivende studenter et todelt undervisningsopplegg. Dette er første del. Forelesningen Kildesøk for oppgaveskrivende tar for seg praktiske sider rundt det å skrive oppgave, søketeknikk og behandling av referanser. (Ingen påmelding). Emnesøkkursene bygger videre på det som er formidlet i forelesningen.

 • Mandag 18. august kl. 10:15 -12:00, Auditorium 14 Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

  Første del av fakultetsbibliotekets todelte undervisningopplegg

Kurs i emnesøk

Fakultetsbiblioteket tilbyr oppgaveskrivende et todelt undervisningsopplegg. Andre del er et 3 timers kurs hvor det fokuseres på emnesøk i sentrale juridiske databaser og nettressurser. Velg enten et allment kurs eller et spesialkurs dersom folkerett, menneskerettigheter, EU/EØS-rett eller strafferett, straffeprosess og EMK er en del av masteroppgaven. Det settes opp ekstrakurs ved behov. Påmelding skjer ved nettskjema. Alle får en bekreftelse på at de er påmeldt i forkant av kurset. Ved problemer med påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt med Randi Halveg Iversby, tlf 22859491 eller Bård Tuseth, tlf. 22859494. Kursene holdes i kursrommet i kjelleren, DB (inngang fra biblioteket).

Kurs i emnesøk 1

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema.

 • Tirsdag 19. august kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs.

Kurs i emnesøk 2

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema.

 • Tirsdag 19. august kl. 13:15 -16:00

  Allment kurs.

Kurs i emnesøk 3

Folkerett. Kurset er tilpasset de som har et folkerettselement i sin avhandling og fokuserer på rettspraksis og grunnlagsdokumenter i internasjonal rett

 • Onsdag 20. august kl. 09:15 -12:00

  Folkerett.

Kurs i emnesøk 4

EU/EØS rett. Kurset er tilpasset de som har EU- og EØS-rett som en del av sin avhandling. Søk etter europarettslige kilder dekkes ikke i den allmenne varianten

 • Onsdag 20. august kl. 13:15 -16:00

  EU/EØS rett.

Kurs i emnesøk 5

Menneskerettigheter. Kurset er tilpasset de som har menneskerettigheter som en hoveddel av sin avhandling. Hovedfokuset ligger på kilder knyttet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs menneskerettssystem

 • Fredag 22. august kl. 09:15 -12:00

Kurs i emnesøk 6

Strafferett, straffeprosess og EMK. Kurset tar utgangspunkt i den allmenne varianten, men har særlig fokus på strafferett, straffeprosess og straffeprosessuelle forpliktelser etter EMK

 • Mandag 25. august kl. 09:15 -12:00

  Strafferett, straffeprosess og EMK.

Kurs i emnesøk 7

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Mandag 25. august kl. 13:15 -16:00

  Allment kurs.

Kurs i emnesøk 8

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Tirsdag 26. august kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 9

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Tirsdag 26. august kl. 13:15 -16:00

  Allment kurs.

Kurs i emnesøk 10

Strafferett, straffeprosess og EMK. Kurset tar utgangspunkt i den allmenne varianten, men har særlig fokus på strafferett, straffeprosess og straffeprosessuelle forpliktelser etter EMK

 • Onsdag 27. august kl. 09:15 -12:00

  Strafferett, straffeprosess og EMK

Kurs i emnesøk 11

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Onsdag 27. august kl. 13:15 -16:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 12

 • Torsdag 28. august kl. 09:15 -12:00

Kurs i emnesøk 13

 • Fredag 29. august kl. 09:15 -12:00

Kurs i tekstbehandling (avhandlingsmalen)

Juriteket arrangerer kurs i tekstbehandling for avhandlingsskrivende hvert semester. Kurset omhandler Word generelt, og bruk av fakultetets mal for masteroppgave. Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje Domus Nova. Det er plass til 16 deltagere på hvert kurs.

Påmelding skjer via nettsiden: http://www.jus.uio.no/juritek/kurs/tekstbehandling/index.html

 • Mandag 8. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 8. september kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 9. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 9. september kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 10. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 15. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 15. september kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 16. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 16. september kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 17. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

INFORMASJONSMØTE FOR OPPGAVESKRIVENDE VÅR 2009

For studenter som planlegger å skrive oppgave våren 2009 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd., og 5. avd. er velkommen! Møtet holdes 26. september 2008.

Publisert 23. apr. 2008 09:42 - Sist endret 4. sep. 2008 15:59