Undervisning - tid og sted

Legg merke til at informasjonsmøtet holdes semesteret før du skal begynne å skrive masteroppgave.

Informasjonsmøte for høsten 2011

For studenter som planlegger å skrive oppgave høsten 2011 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd., fellesdelen, 5. avd., og valgdelen er velkommen! (Møtet er holdt 16.3.11)

Seminar for oppgaveskrivende

Mandag 6. juni kl 10.15-12.00, Auditorium 4 Domus Academica (Urbygningen). Fokus på det privatrettslige, men nyttig og åpent for alle.

Lasse Simonsen

Kildesøk for oppgaveskrivende

Biblioteket gir en forelesning og kurs i hvordan du finner frem til og

bruker kilder og litteratur i masteropgaven. Forelesningen er åpen for

alle studenter som skal skrive masteroppgave, og det anbefales å delta.

Det gis en innføring i spørsmål rundt kilder og litteratur som det

bygges videre på i kursene.

 • Tirsdag 23. august kl. 10:15 -12:00, Auditorium 6 Domus Academica (Urbygningen)

  Første del av fakultetsbibliotekets undervisningsopplegg. Forelesning.

Kurs i emnesøk

Påmelding skjer via nettsiden: -

 • Tirsdag 23. august kl. 13:15 -16:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Onsdag 24. august kl. 09:15 -12:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Onsdag 24. august kl. 13:15 -16:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Mandag 29. august kl. 09:15 -12:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Mandag 29. august kl. 13:15 -16:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Tirsdag 30. august kl. 09:15 -12:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

Påbyggning (emnesøk)

For dere som skriver masteroppgave innen straffeprosess/EMK eller

eu/eøs-rett tilbyr biblioteket kurs i juridiske baser relevante for

disse emnene. Kursene bygger på allment emnesøk-kurset.

Onsdag 31. august kl. 09:15 - 11:00, Kursrom K39 Domus Bibliotheca

EU/EØS-rett. Påmelding skjer via nettsiden: -

Torsdag 1. september kl. 09:15 - 11:00, Kursrom K39 Domus Bibliotheca

EU/EØS-rett. Påmelding skjer via nettsiden:

-

Onsdag 31. august kl. 13:15 - 15:00, Kursrom K39 Domus Bibliotheca

straffeprosess/EMK. Påmelding skjer via nettsiden:

-

Kurs i tekstbehandling (masteroppgavemalen)

Juriteket arrangerer kurs i tekstbehandling for avhandlingsskrivende hvert semester. Kurset omhandler Word generelt, og bruk av fakultetets mal for masteroppgave. Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje Domus Nova. Det er plass til 16 deltagere på hvert kurs.

Påmelding skjer via nettsiden: http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/juriteket/it-kurs/tekstbehandling/index.html

 • Mandag 29. august kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 30. august kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 30. august kl. 12:15 -15:00, Internkursrom 353 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 31. august kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 31. august kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 5. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 5. september kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 6. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 6. september kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 7. september kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

INFORMASJONSMØTE FOR OPPGAVESKRIVENDE VÅR 2012

For studenter som planlegger å skrive oppgave våren 2012 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd., og 5. avd. er velkommen! Onsdag 14. september 2011 kl 1015-11.00. Auditorium 4, DA.

Publisert 5. apr. 2011 13:23 - Sist endret 18. jan. 2012 12:04