Beskjeder

Publisert 17. okt. 2016 15:01

Reglement for masteroppgaver er revidert og oppdatert versjon er nå publisert. Det er ingen materielle endringer i oppdaterte regelverk, det er noen avsnitt som er dekket av emnesiden som er tatt ut, henvisninger som er oppdatert, og punkter/avsnitt som er flyttet for en bedre oppbygning av regelverket. Felles karakterbeskrivelse som gjelder for masteroppgaver ved UiO, UiB og UiTø er inntatt i § 8 Sensur (8).

Publisert 10. okt. 2016 09:15

Problemet med utfylling av oppmeldingsskjema for masteroppgaver vår 2017 er nå løst og siste frist for utfylling er idag 10.10.16. Om du allikevel ikke har fått fylt det ut, ta kontakt med masteroppgaver@jus.uio.no raskest mulig.

Publisert 30. sep. 2016 14:30

Pga en teknisk feil i StudentWeb er det noen studenter som ikke får levert oppmeldingsskjema for masteroppgaver innen fristen 01.10.16. Vi beklager  - og jobber med å løse det. Fristen for dem det gjelder er utsatt noen dager. Mer info kommer.

Publisert 31. aug. 2016 08:43

er flyttet til DN540 1. september

Publisert 16. aug. 2016 09:25

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap våren 2017 bør du få med deg infomøtet fredag 9. september kl 10.15-12.00. Sted: Storsalen, St. Olavs gate 24.

I møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave våren 2017 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.
 

Viktige frister
15. september: Frist for privatister som skal søke om studierett til å skrive masteroppgave
1. oktober: Frist for å levere oppmeldingsskjema for masteroppgaver...

Publisert 8. aug. 2016 12:16

Oversikten over fordelingen på kursene ligger i Fronter. Fordelingen er gjort ut i fra tema på masteroppgaven.

Publisert 23. juni 2016 13:38

Avhandlingsskrivende med opptak høsten 2016 vil få tilbud om å delta på kursundervisning, i alt 3 dobbelttimer. Det er ingen påmelding, gruppeinndeling blir fastsatt av fagansvarlig. Gruppeinndelingen blir publisert så snart den foreligger.

Publisert 20. mai 2016 14:34

Seminaret har fokus på det privatrettslige, men åpent og nyttig for alle. Mandag 6. juni kl 10.15-12.00 i aud. 14 DB. Holdes av Lasse Simonsen.