Reglement for masteroppgaver er oppdatert

Reglement for masteroppgaver er revidert og oppdatert versjon er nå publisert. Det er ingen materielle endringer i oppdaterte regelverk, det er noen avsnitt som er dekket av emnesiden som er tatt ut, henvisninger som er oppdatert, og punkter/avsnitt som er flyttet for en bedre oppbygning av regelverket. Felles karakterbeskrivelse som gjelder for masteroppgaver ved UiO, UiB og UiTø er inntatt i § 8 Sensur (8).

Publisert 17. okt. 2016 15:01