Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. april

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 25. november kl. 12:30

Kunngjøring av eksamensresultater: 23. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 15:08