Semesterside for JUR5030 - Vår 2005

Seminar for oppgaveskrivende høst 2005

Innen privatrettslige fag: Mandag 13. juni kl 10.15 - 12.00 (v/Lasse Simonsen).

Innen offentligrettslige fag holdes to forskjellige forelesninger onsdag 15. juni. En for alle som har folkerett og/eller menneskerettigheter som en del av sin avhandling: kl 10.15 - 11.00 og en for de øvrige på IOR kl 11.15 - 12.00 (v/Ken Uggerud).

Sted begge dager: Auditorium 14 DB.

11. mai 2005 02:00

Søknadsweb er nå åpnet for privatister som vil søke om studierett til master- og spesialoppgaver høsten 2005. Søknadsfrist: 1. mai.

14. apr. 2005 02:00

INFORMASJONSMØTE for HØST 2005! For studenter som planlegger å skrive oppgave høsten 2005 eller senere holdes det informasjonsmøte. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud undervis. Studenter fra både felles- og valgdel er velkomne! Torsdag 7. april kl 12.15-13.00, Aud. 14 DB.

9. mars 2005 01:00