Torsdag 5. februar arrangeres en …

Torsdag 5. februar arrangeres en studentkonferanse i Auditoriet i 7. etg på Domus Nova, fra kl. 14.15 til 16.00. Tema for konferansen er den kommende studiereformen ved Det juridiske fakultet. Dekan Hans Petter Graver holder innlegg om bakgrunnen og behovet for en endring av jusstudiet, og informerer om de aktuelle tiltakene som vurderes satt i gang ved fakultetet. Alle studenter oppfordres til å møte og komme med innspill.

Publisert 3. feb. 2009 15:32 - Sist endret 24. sep. 2012 18:35