Undervisning - tid og sted

Legg merke til at informasjonsmøtet holdes semesteret før du skal begynne å skrive masteroppgave.

Informasjonsmøte for vår 2009

For studenter som planlegger å skrive oppgave våren 2009 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd., fellesdelen, 5. avd., og valgdelen er velkommen! (Møtet er holdt 26.9.08)

Seminar for oppgaveskrivende

Fokus på det privatrettslige, men nyttig og åpent for alle.

 • Torsdag 8. januar kl. 10:15 -12:00, Auditorium 4 Domus Academica (Urbygningen)

Lasse Simonsen

Kildesøk for oppgaveskrivende

Fakultetsbiblioteket tilbyr oppgaveskrivende studenter et todelt undervisningsopplegg. Dette er første del. Forelesningen Kildesøk for oppgaveskrivende tar for seg praktiske sider rundt det å skrive oppgave, søketeknikk og behandling av referanser. (Ingen påmelding). Emnesøkkursene bygger videre på det som er formidlet i forelesningen.

 • Tirsdag 6. januar kl. 10:15 -12:00, Auditorium 14 Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

Kurs i emnesøk

Fakultetsbiblioteket tilbyr oppgaveskrivende et todelt undervisningsopplegg. Andre del er et 3 timers kurs hvor det fokuseres på emnesøk i sentrale juridiske databaser og nettressurser. Velg enten et allment kurs eller et spesialkurs dersom folkerett, menneskerettigheter, EU/EØS-rett eller strafferett, straffeprosess og EMK er en del av masteroppgaven. Det settes opp ekstrakurs ved behov. Påmelding skjer ved nettskjema. En behøver ikke melde seg på mer enn ett kurs. Alle får en bekreftelse på at de er påmeldt i forkant av kurset. Ved problemer med påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt med Anne-Marie Tronslin, tlf 22859883 eller Bård Tuseth, tlf. 22859494. Kursene holdes i kursrommet i kjelleren, DB (inngang fra biblioteket).

Kurs i emnesøk 1

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Onsdag 7. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 2

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Onsdag 7. januar kl. 13:15 -16:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 3

Strafferett, straffeprosess og EMK. Kurset tar utgangspunkt i den allmenne varianten, men har særlig fokus på strafferett, straffeprosess og straffeprosessuelle forpliktelser etter EMK

 • Torsdag 8. januar kl. 09:15 -12:00

  Strafferett, straffeprosess og EMK

Kurs i emnesøk 4

Folkerett. Kurset er tilpasset de som har et folkerettselement i sin avhandling og fokuserer på rettspraksis og grunnlagsdokumenter i internasjonal rett.

 • Torsdag 8. januar kl. 13:15 -16:00

  Folkerett

Kurs i emnesøk 5

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Fredag 9. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 6

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Mandag 12. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 7

EU/EØS rett. Kurset er tilpasset de som har EU- og EØS-rett som en del av sin avhandling. Søk etter europarettslige kilder dekkes ikke i den allmenne varianten.

 • Mandag 12. januar kl. 13:15 -16:00

  EU/EØS-kurs

Kurs i emnesøk 8

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Tirsdag 13. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 9

Menneskerettigheter. Kurset er tilpasset de som har menneskerettigheter som en hoveddel av sin avhandling. Hovedfokuset ligger på kilder knyttet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs menneskerettssystem

 • Tirsdag 13. januar kl. 13:15 -16:00

  Menneskerettigheter

Kurs i emnesøk 10

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema.

 • Onsdag 14. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment kurs

Kurs i emnesøk 11

Strafferett, straffeprosess og EMK. Kurset tar utgangspunkt i den allmenne varianten, men har særlig fokus på strafferett, straffeprosess og straffeprosessuelle forpliktelser etter EMK

 • Torsdag 15. januar kl. 09:15 -12:00

  EKSTRA Strafferett, straffeprosess og EMK

Kurs i emnesøk 12

Kurs i tekstbehandling (avhandlingsmalen)

Juriteket arrangerer kurs i tekstbehandling for avhandlingsskrivende hvert semester. Kurset omhandler Word generelt, og bruk av fakultetets mal for masteroppgave. Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje Domus Nova. Det er plass til 16 deltagere på hvert kurs.

Påmelding skjer via nettsiden: http://www.jus.uio.no/juritek/kurs/tekstbehandling/index.html

 • Mandag 26. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 26. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 27. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 27. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 28. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 2. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 2. februar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 3. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 3. februar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 4. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

INFORMASJONSMØTE FOR OPPGAVESKRIVENDE HØST 2009

For studenter som planlegger å skrive oppgave høsten 2009 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd., og 5. avd. er velkommen! Informasjonsmøtet holdes onsdag 11. mars kl 10.15-11.00, aud. 14 DB

Publisert 24. okt. 2008 10:46 - Sist endret 22. jan. 2009 15:01