Undervisning - tid og sted

Legg merke til at informasjonsmøtet holdes semesteret før du skal begynne å skrive masteroppgave.

Informasjonsmøte for vår 2010

For studenter som planlegger å skrive oppgave våren 2010 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd. og 5. avd. (Møtet er holdt 22.9.09)

Seminar for oppgaveskrivende

Fokus på det privatrettslige, men nyttig og åpent for alle.

 • Mandag 11. januar kl. 10:15 -12:00, Auditorium 4 Domus Academica (Urbygningen)

Kildesøk for oppgaveskrivende

Fakultetsbibliotekets undervisningstilbud for oppgaveskrivende. Alle har behov for å delta på forelesningen "Kildesøk" (ingen påmelding) og et allment emnesøkkurs. Noen vil i tillegg ha behov for et påbyggingskurs som tar for seg kildesøk innen enkelte spesialemner.

 • Tirsdag 5. januar kl. 10:15 -12:00, Auditorium 14 Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

  Forelesning. Fakultetsbibliotekets første del av undervisningstilbudet

Kurs i emnesøk

Andre del av fakultetsbibliotekets undervisningsopplegg er et 3 timers

kurs hvor det fokuseres på emnesøk i sentrale juridiske databaser og

nettressurser. En behøver ikke melde seg på mer enn ett kurs. Det settes opp ekstrakurs ved behov. Påmelding skjer ved nettskjema. En behøver ikke melde seg å mer enn ett kurs. Alle får en bekreftelse på at de er påmeldt i forkant av kurset. Ved problemer med påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt med Anne-Marie Tronslin, tlf 22859883 eller Bård Tuseth, tlf. 22859494

Kurs i emnesøk 1

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Tirsdag 5. januar kl. 13:15 -16:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 2

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Onsdag 6. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 3

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Onsdag 6. januar kl. 13:15 -16:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 4

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Torsdag 7. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 5

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Torsdag 7. januar kl. 13:15 -16:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 6

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Mandag 11. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 7

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Mandag 11. januar kl. 13:15 -16:00

  Allment emnesøkkurs

Kurs i emnesøk 8

Allment kurs. Kurset tar for seg emnesøk etter juridisk litteratur og tidsskriftartikler. I tillegg behandles sentrale juridiske nettressurser. Kurset avsluttes med en workshop hvor det gis individuell veiledning i søk etter kilder til masteroppgaven. Et vidt spekter av juridiske kilder behandles, men det brukes eksempler fra kursdeltagernes oppgavetema

 • Tirsdag 12. januar kl. 09:15 -12:00

  Allment emnesøkkurs

Påbyggning

Fakultetsbibliotekets undervisningstilbud. Påbyggingskursene er for deg som har behov for et påbyggingskurs som tar for seg kildesøk innen enkelte spesialemner. Kursene holdes i kursrommet i kjelleren, DB (inngang fra biblioteket). Påmelding gjøres i StudentWeb under koden JUR5030 eller JUR5060.

Påbygging - Strafferett, prosess og EMK (Partinr. 1)

 • Tirsdag 12. januar kl. 13:15 -15:00

  Påbygging - Strafferett, prosess og EMK.

Påbygging - EU- og EØSrett (Partinr. 2)

 • Onsdag 13. januar kl. 10:15 -12:00

  Påbygging - EU- og EØS-rett

Påbygging - Folkerett og menneskerettigheter (Partinr. 3)

 • Onsdag 13. januar kl. 13:15 -15:00

  Påbygging - Folkerett og menneskerettigheter

Påbygging - EU- og EØSrett (Partinr. 4)

 • Fredag 22. januar kl. 10:15 -12:00

  EU- og EØS-rett

Påbygging - Folkerett og menneskerettigheter (Partinr. 5)

 • Fredag 22. januar kl. 13:15 -15:00

  Påbygging - Folkerett og menneskerettigheter

Påbygging - Strafferett, prosess og EMK (Partinr. 6)

 • Fredag 29. januar kl. 10:15 -12:00

  Påbygging - Strafferett, prosess og EMK

Påbygging - Strafferett, prosess og EMK (Partinr. 8)

 • Fredag 29. januar kl. 13:15 -15:00

Kurs i tekstbehandling (avhandlingsmalen)

Juriteket arrangerer kurs i tekstbehandling for masteroppgaveskrivende hvert semester. Kurset omhandler Word generelt, og bruk av fakultetets mal for masteroppgave. Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje på Domus Nova. Det er plass til 16 deltakere på hvert kurs. Påmelding skjer via nettsiden: http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/juriteket/it-kurs/tekstbehandling/index.html

 • Mandag 25. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 26. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 26. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 27. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 27. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 1. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 1. februar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 2. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 2. februar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 3. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

INFORMASJONSMØTE FOR OPPGAVESKRIVENDE HØST 2010

For studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2010 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd. og 5. avd. er velkommen! Infomøtet holdes tirsdag 9. mars kl 10.15-11.00, auditorium 14 DB.

Publisert 14. okt. 2009 09:38 - Sist endret 10. mai 2010 16:00