Semesterside for JUR5030 - Vår 2012

Oppgaven må leveres i Fronter (i tillegg til DUO):

  • Lever i rommet JUR5030 - Fellesrom 2012-vår, i innleveringsmappen som heter "Innlevering 25. april".
  • Lever oppgaven i pdf-format.
  • Navngi filen etter ditt kandidatnummer, feks. 100070.pdf
  • Fyll ut selverklæring, leveres sammen med den trykte oppgaven.

Kandidatnummer finner du i StudentWeb fjorten dager før innleveringsfristen. Trenger du hjelp med innlevering i Fronter, se veiledning i Fronter eller kontakt Juriteket.

10. apr. 2012 15:35

Oppmelding til oppgave h12: Alle som skal skrive masteroppgave høsten 2012 må levere inn oppmeldingsskjema. Det finner du i Studentweb under "Registrer deg"- "Spørreskjema"- "Masteroppgave". Fristen er 1. april.

30. mars 2012 14:52

Stipend for masteroppgave om advokatetikk: Advokatforeningen tilbyr praktisk hjelp, veiledning og stipend på inntil kr 30 000 for student som ønsker å skrive masteroppgave innenfor et advokatetisk tema. Les mer her

7. feb. 2012 11:19