Oppmelding til oppgave h12 : …

Oppmelding til oppgave h12: Alle som skal skrive masteroppgave høsten 2012 må levere inn oppmeldingsskjema. Det finner du i Studentweb under "Registrer deg"- "Spørreskjema"- "Masteroppgave". Fristen er 1. april.

Publisert 30. mars 2012 14:52 - Sist endret 24. sep. 2012 18:37