Undervisning - tid og sted

Legg merke til at informasjonsmøtet holdes semesteret før du skal begynne å skrive masteroppgave.

Informasjonsmøte for vår 2012

For studenter som planlegger å skrive masteroppgave våren 2012 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd. og 5. avd. (Møtet er holdt 14.9.11)

Seminar for oppgaveskrivende

Fokus på det privatrettslige, men nyttig og åpent for alle.

 • Mandag 9. januar kl. 10:15 -12:00, Auditorium 4 Domus Academica (Urbygningen)

Lasse Simonsen

Kildesøk for oppgaveskrivende

Fakultetsbibliotekets undervisningstilbud for oppgaveskrivende. Alle har behov for å delta på forelesningen "Kildesøk" (ingen påmelding) og et allment emnesøkkurs. Noen vil i tillegg ha behov for et påbyggingskurs som tar for seg kildesøk innen enkelte spesialemner.

 • Mandag 9. januar kl. 13:15 -15:00, Auditorium 4 Domus Academica (Urbygningen)

Kurs i emnesøk

Andre del av fakultetsbibliotekets undervisningsopplegg er et 3 timers kurs hvor det fokuseres på søk i juridiske databaser og nettressurser etter kilder med relevans for masteroppgaven. Du melder deg på ett kurs. De som har fått innvilget emneopptak til masteroppgave fra v12 må kontakte oss direkte. Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no) eller Rebecca Bergstrøm (r.j.f.bergstrom@ub.uio.no). Fra 21. desember - 3. januar er det ingen tilstede for å svare på spørsmål.

Lenke til påmelding: http://www.ub.uio.no/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-masteroppgave/index.html

 • Tirsdag 10. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Tirsdag 10. januar kl. 13:15 -16:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Onsdag 11. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Torsdag 12. januar kl. 13:15 -16:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Mandag 16. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

 • Mandag 16. januar kl. 13:15 -16:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

Påbyggning

Fakultetsbibliotekets undervisningstilbud. Påbyggingskursene er for deg som har behov for et påbyggingskurs som tar for seg kildesøk innen enkelte spesialemner. De som har fått innvilget emneopptak til masteroppgave fra v12 må kontakte oss direkte. Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no) eller Rebecca Bergstrøm (r.j.f.bergstrom@ub.uio.no). Fra 21. desember - 3. januar er det ingen tilstede for å svare på spørsmål.

Lenke til påmelding: EU/EØS-rett

http://www.ub.uio.no/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-paabygging-masteroppgave-eu.html/index.html

Straffeprosess/EMK:

http://www.ub.uio.no/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-paabygging-masteroppgave-strpros.html/index.html

 • Tirsdag 17. januar kl. 13:15 -15:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

  EU/EØS-rett

 • Onsdag 18. januar kl. 09:15 -11:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

  EU/EØS-rett

 • Tirsdag 17. januar kl. 09:15 -11:00, Kursrom Domus Bibliotheca (Vestbygningen)

  Straffeprosess/EMK

Kurs i tekstbehandling (avhandlingsmalen)

Juriteket arrangerer kurs i tekstbehandling for masteroppgaveskrivende hvert semester. Kurset omhandler Word generelt, og bruk av fakultetets mal for masteroppgave. Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje på Domus Nova. Det er plass til 16 deltakere på hvert kurs. Påmelding skjer via nettsiden: http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/juriteket/it-kurs/tekstbehandling/index.html

 • Mandag 23. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 23. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 24. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 24. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 25. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 25. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 30. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Mandag 30. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 31. januar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Tirsdag 31. januar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 1. februar kl. 09:15 -12:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

 • Onsdag 1. februar kl. 12:15 -15:00, Kursrom 352 Domus Nova (St. Olavs kvartal)

INFORMASJONSMØTE FOR OPPGAVESKRIVENDE HØST 2012

For studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2012 eller senere. Det gis en første orientering om det å skrive oppgave, frister, valg av emne og fakultetets tilbud underveis. Studenter fra både 3. avd., 4. avd. og 5. avd. er velkommen! Infomøtet holdes tirsdag 13. mars kl 10.00-11.15, aud. 4 DA.

Innlevering av masteroppgave

Publisert 10. okt. 2011 08:25 - Sist endret 10. mai 2012 14:21