Gammel fronter slettes 1. juli.

Høsten 2013 og våren 2014 har man benyttet nye fronter for innlevering av oppgaver og deling av undervisningsressurser.

Man har samtidig hatt tilgang til «gammel» fronter.

Se nettsiden:

https://fronter.uio.no/

1. juli slettes gammel fronter, og alt som ligger der blir slettet. Studenter som har kursoppgaver, fakultetsoppgaver, undervisningsressurser fra undervisning før høst 2013 (vår 2013 og tidligere) som de ønsker å ta vare på må selv laste ned til egen pc/område.

Publisert 21. mai 2014 14:34