Innlevering av JUR5030 v14

Innleveringsfrist for JUR5030 v14 er 25. april. Pga. Reprosentralens lukningstider ifm. påsken i år, gis det mulighet til å levere den fysiske oppgaven på Infosenteret innen mandag 28. april kl 12.00. Den elektroniske innleveringen må skje innen 25.4.14 kl 12.00.

Publisert 6. mars 2014 15:17