Beskjeder

Publisert 3. apr. 2020 08:59

 

Fakultetet har besluttet at studenter som skriver 30-poengs masteroppgave får ytterligere utsatt innleveringsfrist:

 

     *    Ny frist er 25. mai 2020 kl. 12:00.

 

     *    Trekkfristen er 11. mai 2020.

 

Bakgrunnen for vedtaket er situasjonen rundt Corvid-19-utbruddet. Det vil ikke bli gitt utsettelse utover dette.

Publisert 18. mars 2020 05:39

Biblioteket hjelper deg med henvisninger og litteraturliste selv om lokalene til biblioteket er stengt.

Les om Henvisningssjekken

Publisert 13. mars 2020 14:49

Studentene for JUR5030 får utsatt innlevering på masteroppgaven v20. Ny innleveringsfrist er mandag 11. mai kl 12.00. Trekkfristen forskyves tilsvarende. Grunnen til utsettelsen er at universitetets bygninger og bibliotek er stengt.

Publisert 15. jan. 2020 08:50

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2020 bør du få med deg infomøtet torsdag 27. februar kl 10.15-12.00.

Sted: Auditorium 3, DJ

På møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2020 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.

Program for møte

10.15 - 10.35  Orientering ...