Informasjonsmøte for masteroppgaver HØSTEN 2020 holdes....

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2020 bør du få med deg infomøtet torsdag 27. februar kl 10.15-12.00.

Sted: Auditorium 3, DJ

På møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2020 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.

Program for møte

10.15 - 10.35  Orientering  v/ Berit Garvik 
10.35 - 10.40  Presentasjon av bibliotekets kurstilbud v/Hilde Westbye
10.40 - 10.45  Presentasjon av Juritekets kurstilbud v/ Ørjan Foldøy
10.45 - 11.00  Gode råd & tips v/ansvarlig lærer for masteroppgaver, Marte Eidsand Kjørven
11.00 - 11.10  Spørsmål fra salen til første bolk?
11.10 - 11.15  Pause
11.15 - 12.00 Fagpresentasjoner av aktuelle oppgavetema fra viktige fagfelt
- Professor Beate Sjåfjell, selskapsrett
- Professor Jørn Øyrehagen Sunde, rettshistorie
- Professor Ingunn Ikdahl, velferd, rettigheter og diskriminering
- Professor Johan Mulder, arbeidsrett
- Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven, forbrukerrett

Viktige frister
1. april: Frist for å eksamensmelde seg og levere oppmeldingsskjema for masteroppgaver.

Mer informasjon
Du finner mer info om masteroppgaveskriving på emnesiden til JUR5030

Publisert 15. jan. 2020 08:50 - Sist endret 14. feb. 2020 10:14