Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. oktober

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 25. mai kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 03:21