Semesterside for JUR5060 - Høst 2004

Trekkfristen for masteroppgaver 60 sp gikk ut 27. oktober. Kandidatnummer finnes på Studentweb og er sendt i posten.

28. okt. 2004 02:00

Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven. Er du privatist på masterstudiet må du søke om studierett til masteroppgaven i Søknadsweb innen 1. november.

25. okt. 2004 02:00

Frist for oppmelding til masteroppgave og tildeling av veileder er 1. november for deg som skal begynne å skrive oppgave til våren. Du må levere oppmeldingsskjema også om du har skaffet veileder selv. Vitenskapelige assistenter skal også levere oppmeldingsskjema. Skjema for oppmelding finnes på nettsidene, på infoteket og infosenteret.

12. okt. 2004 02:00