Kildesøk

Har du spørsmål om kildesøk, fotnoter eller litteratur/kildeliste til masteroppgaven?

Biblioteket setter opp spørretime i Zoom om kildesøk og kildebruk til masteroppgaven torsdag 24. september kl 12.15.

Lenke til Zoom: https://uio.zoom.us/j/63626308186?pwd=QW5VNC9NRUNJKzljZFEzcHgrNGgvUT09

Du kan sende inn spørsmål på forhånd til ujur@ub.uio.no, med ordet Spørretime i emnefeltet. Hvis det er enkle spørsmål kan du få svar på forhånd, hvis det er mer generelle og prinsipielle spørsmål vil vi ta disse i plenum i spørretimen. Det blir også mulig å stille nye spørsmål i spørretimen.

Det blir satt opp flere spørretimer seinere i semesteret, vi ser an etterspørselen, neste spørretime blir 12. oktober kl. 14.15. Da kommer også Student-IT og svarer på spørsmål om masteroppgavemalen og Word.

Informasjon om spørretimer og annet som har med kildesøk, kildebruk, masteroppgavemalen og Word, finner dere fra denne nettsiden, som blir fortløpende oppdatert:

https://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/programmer-emner/jus/emnesok-masteroppgave/ 

Publisert 21. sep. 2020 08:50 - Sist endret 21. sep. 2020 08:50