Semesterside for JUR5060 - Vår 2018

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter