Beskjeder

Publisert 6. feb. 2018 09:18

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2018 bør du få med deg infomøtet fredag 2. mars kl 10.15-12.00. Sted: Auditorium 4, DA.

På møtet får du informasjon om:
•    det å skrive masteroppgave
•    frister
•    valg av emne
•    fakultetets tilbud underveis i skriveprosessen.

Møtet er for studenter som planlegger å skrive masteroppgave høsten 2018 eller senere. Studenter fra både 3., 4. og 5. studieår er velkommen.
 

Viktige frister
1. apr...