Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. oktober

Eksamensordning

Oppgave og muntlig eksamen.

Utlevering av oppgaven: 5. april kl. 12:00

Innleveringsfrist: 1. juni kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 17:39