Semesterside for JUR5120 - Vår 2009

Meidell sier at Høyesterett har 30. april 2009 avsagt to dommer om utvisning av kriminelle utlendinger hvor spørsmålet har vært forholdsmessighetsvurderingen, se HR-2009-929-A <http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?hr-2009-00929-a%20%20%20%20%20> og HR-2009-930-A <http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?hr-2009-00930-a%20%20%20%20%20>

12. mai 2009 18:34

Hjelpemidler til eksamen: Referansen til traktatsamlingen "Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: Global and European Treaties, Oslo" var oppført feil, det finnes kun en utgave, den er fra 2007, og er tillatt hjelpemiddel til skoleeksamen, se hjelpemiddelreglementet

12. mai 2009 11:40

Hjelpemidler til eksamen: Referansen til traktatsamlingen "Fauchald, Ole Kristian og Bård Sverre Tuseth: Global and European Treaties, Oslo" var oppført feil, det finnes kun en utgave, den er fra 2007, og er tillatt hjelpemiddel til skoleeksamen, se hjelpemiddelreglementet

12. mai 2009 11:39