Dette emnet er nedlagt

Oppdatering av regler for Hjelpemidler …

Oppdatering av regler for Hjelpemidler til eksamen og informasjonsmøte: Reglene ble oppdatert før høsten 2009 og er nå mer detaljerte. Se nytt kapittel ”Forklarende fotnoter” som viser hvordan fakultetet tolker regleverket i Hjelpemidler til eksamen for Master i rettsvitenskap

Vi oppfordrer til å møte opp på Informasjonsmøte om hjelpemidler til eksamen som avholdes 9. og 10. november klokken 10.15 i Auditorium 4 DA.

Publisert 26. okt. 2009 17:45 - Sist endret 13. jan. 2010 16:03