Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUR5500 - Vår 2007

Vi minner om at valgemnene følger hjelpemiddelreglementet for cand.jur.-studiet Det blir avholdt informasjonsmøte om hjelpemidler torsdag 26. april kl 12.15 i aud. 14, Domus Bibliotheca.

11. apr. 2007 13:01