Beskjeder

Publisert 23. mars 2006 14:33

Det er vedtatt at "Hjelpemiddelhefte Masterstudiet i rettsvitenskap 4.avd" er tillatt hjelpemiddel til eksamen i valgemnene skatterett 1 og skatterett 2. Heftet er til salgs hos JSU.