Det er vedtatt at "Hjelpemiddelhefte …

Det er vedtatt at "Hjelpemiddelhefte Masterstudiet i rettsvitenskap 4.avd" er tillatt hjelpemiddel til eksamen i valgemnene skatterett 1 og skatterett 2. Heftet er til salgs hos JSU.

Publisert 23. mars 2006 14:33 - Sist endret 25. sep. 2012 16:28