Beskjeder

Publisert 7. des. 2006 11:04

OBS oppmøte før eksamensstart : Vi gjør oppmerksom på at oppmøte for bokkontroll skal være 90 minutter før eksamensstart, og ikke 15 minutter.

Publisert 28. nov. 2006 10:45

JUR5980 vil bli emneevaluert høsten 2006. I perioden mellom eksamen og sensur vil fakultetet sende et spørreskjema til studentene som er undervisningsoppmeldt. Skjemaet sendes KUN ut til e-postadressen som studentene har fått ved UiO, altså ikke til private hotmail-adresser o.l. Emneevalueringen foretas ca hvert fjerde år og vi håper alle tar seg tid til å svare på spørreskjemaet og gir fakultetet den nødvendige tilbakemelding for å forbedre emnet, informasjonsflyt o.l.

Publisert 7. nov. 2006 15:39

Forelesningsmateriale om merverdiavgift er publisert på semestersiden.

Publisert 19. okt. 2006 13:28

Vi minner om at valgemnene følger hjelpemiddelreglementet for cand.jur.-studiet Det blir avholdt informasjonsmøte om hjelpemidler tirsdag 31. oktober kl 12.00 i aud. 4, Domus Academica.

Publisert 11. okt. 2006 12:06

Undervisningsmateriale inkl øvelsesoppgaver er nå lagt ut på semestersiden under Internasjonal skatterett.

Publisert 4. sep. 2006 17:36

Forelesningsdisposisjon og lysark for undervisning i skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer er publisert på semestersiden. Studentene må selv ta utskrift av materialet.

Publisert 30. aug. 2006 14:34

Ang hovedlitteratur: Det har kommet en ny utgave av Gjems-Onstad: Merverdiavgift - en innføring og denne vil høsten 2006 være et alternativ til 6. utgave fra 2002. Se under Pensum/læringskrav

Publisert 26. juni 2006 19:25

Frederik Zimmers "Formuesskatten i hovedpunkter" er lagt ut som forelesningsmateriale. (.rtf-fil på 43 sider)