JUR5980 vil bli emneevaluert høsten …

JUR5980 vil bli emneevaluert høsten 2006. I perioden mellom eksamen og sensur vil fakultetet sende et spørreskjema til studentene som er undervisningsoppmeldt. Skjemaet sendes KUN ut til e-postadressen som studentene har fått ved UiO, altså ikke til private hotmail-adresser o.l. Emneevalueringen foretas ca hvert fjerde år og vi håper alle tar seg tid til å svare på spørreskjemaet og gir fakultetet den nødvendige tilbakemelding for å forbedre emnet, informasjonsflyt o.l.

Publisert 28. nov. 2006 10:45 - Sist endret 7. des. 2006 11:06