Semesterside for JUR9010 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Som følge av koronasituasjonen erstattes undervisning i JUR9010 våren 2020 med litteraturstudium ledsaget av et essay på mellom 5 og 10 sider der den enkelte stipendiat forsøker å relatere eget prosjekt til tematikk som inngår i de vedlagte tekstene.Tekstene er tilgjengelig i Canvas, her leverer du også essayet.

Stipendiater som har mulighet anbefales å følge JUR9010 våren 2021.

 

12. mai 2020 10:54