Semesterside for JUR9040 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Deltakere må i forkant av kurset skrive og laste opp i Fronter følgende to dokumenter:

  • En kort beskrivelse av ph.d.-prosjektets problemstilling og bakgrunnen for valg av problemstilling (ca. 1 side)
  • Et kort notat som drøfter mulige forskningsetiske utfordringer i ph.d.-prosjektet (ca. 1 side)

NB! Notatene om etiske utfordringer skal brukes som utgangspunkt for gruppediskusjoner om forskningsetikk, og kopier av notatene vil derfor bli delt med de andre deltakerne i den enkelte gruppe. Dersom det er nødvendig, merker du teksten din med «Fortrolig».

Dokumentene må lastes opp i Fronter senest mandag 20 november kl 12.00.
Innlevering av disse dokumentene er nødvendig for å gå godkjent kurset.

31. okt. 2017 11:55