JUR9040 – Avhandlingsskriving og etikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to komponenter: En komponent som fokuserer på formelle og praktiske sider ved det å skrive avhandling, og en komponent som fokuserer særlig på etiske problemstillinger knyttet til rettsvitenskapelig forskning.
For å få mest mulig ut av emnet, anbefales det å ta emnet tidlig i ph.d.-utdanningsløpet.
 

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • kunnskaper om formelle og innholdsmessige krav som stilles til doktorgradsavhandlinger og råd om hvordan skriveprosessen kan legges opp
  • innføring i relevante forskningsetiske temaer

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på ph.d.- programmet i rettsvitenskap og er et obligatorisk element for kandidater på programmet.

Ph.d.-kandidater søker plass på emnet via StudentWeb.

Undervisning

To seminardager med forelesning og diskusjon. Deltagelse er obligatorisk.

Eksamen

Emnet har ikke ordinær eksamen. Emnet har krav om deltakelse på seminarene, og forhåndsinnlevering av en tekst om etiske problemstillinger i eget prosjekt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Høsten 2017 på norsk, deretter på engelsk hvert semester