JUR9202 – Nasjonalt doktorgradsseminar 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av nasjonalt seminar med rullerende innhold bestemt på ad hoc-basis ved hos forskningsledelsen ved de juridiske fakulteter i hhv. Oslo, Bergen og Tromsø.

Hva lærer du?

Rullerende innhold av rettsteoretisk art.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på ph.d.- programmene i rettsvitenskap ved Oslo, Bergen eller Tromsø. Emnet er et obligatorisk element for kandidater på programmene.

Ph.d.-kandidater søker plass på emnet via StudentWeb.

Undervisning

Emnet har obligatoriske arbeidskrav: 

Eksamen

Emnet har ikke ordinær eksamen. Emnet har obligatoriske arbeidskrav.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Partallsår engelsk , oddetallsår norsk.