JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel

Kort om emnet

Hver kandidat skal i løpet av opplæringsperioden levere minst ett skriftlig arbeid på 15-20 sider. Produktet skal være utkast til artikkel og ferdig til publisering. Arbeidet kan gjerne være tilknyttet avhandlingens tema eller metodikk.
Det skriftlige arbeidet må godkjennes av veileder og den aktuelle ansvarlige faglærer på ph.d.-programmet, eventuelt av forskningsdekanen. Artikler som publiseres i en publiseringskanal som finnes på Universitets- og høgskolerådets oversikter, er automatisk godkjent.

Hva lærer du?

Emnet gir deg kunnskaper om hvilke krav som stilles til vitenskapelige artikler. Du tilegner deg ferdigheter i å formilde formidle forsknings- og utviklingsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på ph.d.- programmet i rettsvitenskap og er et obligatorisk element for kandidater på programmet.

Ph.d.-kandidater søker plass på emnet via StudentWeb.

Fakta om emnet

Studiepoeng

7

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk