JUR9503 – Internasjonale seminarer i rettsvitenskap

Kort om emnet

Ph.d.-studentene ved Det juridiske fakultet skal følge internasjonale seminarer innen rettsvitenskap i vid forstand.

Hva lærer du?

Seminarets tematikk vil variere. Det enkelte seminar med undervisningsopplegg må godkjennes av ansvarlig faglærer.

Emnet skal gjøre deg i stand til å formidle forskningsfunn og delta i den internasjonale diskusjonen innen ditt forskningsfelt. De internasjonale seminarene kan enten ha en metodisk eller tematisk relevans for ditt ph.d.- prosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på ph.d.- programmet i rettsvitenskap og er et obligatorisk element for kandidater på programmet.

Ph.d.-kandidater søker plass på emnet via StudentWeb.

Undervisning

Seminarer, varighet 5-10 dager. Det enkelte seminar med undervisningsopplegg må godkjennes av ansvarlig faglærer. Ved vurdering av hvor mange studiepoeng seminaret/ konferansen tilsvarer, legges ECTS-standarden til grunn hvor ett stuidepoeng/ECTS tilsvarer 25-30 arbeidstimer.

Eksamen

Emnet har ikke ordinær eksamen. Emnet har krav om deltakelse i seminar.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Undervisningsspråk

Det enkelte seminarets språk.