Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Kunngjøring av eksamensresultater

8. januar

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb. For noen emner vil informasjon om eksamensresultater bli gitt på andre måter. Studentene på de aktuelle emnene vil få nærmere beskjed om dette.

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

12. desember  (6 timer).

Store lesesal, gruppe 1  Vilhelm Bjerknes hus

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.