Pensum/læringskrav

Obligatorisk pensum

Erik Boe og Jan Helgesen: Oversikt over juridisk metode og statsrett –kapitlene i bokas del I Oversikt over juridisk metode (NKS-forlaget, 1996)

Erik Boe: Oversikt over forvaltningsretten (NKS-forlaget, 1993), bortsett fra kapittel 2 og kap. 7-8.

Hjelpemidler under studiet og til eksamen

Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av forvaltningsloven

Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av offentlighetsloven

I tillegg skal følgende medtas på forelesninger og brukes i forbindelse med oppgaveskriving: Arvid Frihagen: Praktiske oppgaver i forvaltningsrett, Bergen 1989. For oppgavetrening: Material- og oppgavesamling.

Publisert 13. aug. 2003 17:57 - Sist endret 18. sep. 2003 12:40