Beskjeder

Publisert 13. feb. 2014 09:07

Torsdag 13.02 kl. 14-15:

Christoffer C. Eriksen, tlf. 99327684

 

Publisert 10. des. 2013 12:49

Innen en uke etter sensur: Kand 6103-6123 Hugo Abelseth tlf 22035200, kand 6128-6149 Ingmar Nestor Nilsen tlf 22035200, kand 6150-6180 Sverre Ingram Andersen tlf 40220211, kand 6183-6210 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18, kand 6211-6232 Bjørn Oddmar Berg tlf 73542427, kand 6234-6255 Christoffer Eriksen tlf 22850258, kand 6259-6284 Jon Gauslaa tlf 22999322, kand 6285-6307 Aksel Hillestad tlf 22245957

Publisert 5. nov. 2013 11:14

er flyttet til Aud 6

Publisert 15. okt. 2013 09:25

Forelesningen må pga planlagt strømbrudd flyttes til Gamle Festsal i DA. En flott mulighet til å se festsalen samtidig

Publisert 1. aug. 2013 11:22

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som er lagt ut