Beskjeder

Publisert 24. okt. 2016 13:53

sjekk timeplanen

Publisert 30. sep. 2016 14:11

legger ut informasjon om forelesningene på en egen blogg.

Publisert 30. aug. 2016 12:14

Forelesningen den 7. september er flyttet til 9.november. Dermed blir første forelesning onsdag 28.september.

Publisert 15. aug. 2016 09:02

Torsdag 25.august kl 8.15-12 i Aud 4, DA. Kart

Formålet med introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i valgemner. Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom ulike rettssystemer. Kurset tar for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene som en del av kurset. Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid. Det anbefales at studentene forbereder seg ved å lese anbefalte materialer på semestersiden for emnet.