Litteratur/læringskrav

Fagbeskrivelse

Faget beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene om saksbehandling og offentlighet
 • Hovedtrekkene i reglene om klage
 • Hovedtrekkene om det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for forvaltningens beslutninger
 • Hovedtrekkene om grensene for forvaltningens skjønnsfrihet
 • Hovedtrekkene om domstolenes kontroll med forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om ugyldighet

 

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene og delegasjon og intern styring i forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om omgjøring
 • Hovedtrekkene om myndigheten til å stille vilkår til forvaltningsvedtak
 • Sentrale forbindelseslinjer mellom forvaltningsrett og statsforfatningsrett
 • Hovedtrekkene i forvaltningens oppbygning
 • Hovedtrekkene i reglene om erstatning for forvaltningens virksomhet

 

 

 

 

Litteratur

Boe, Erik: Grunnleggende juridisk metode - en introduksjon til rett og rettstenkning, Oslo 2010.

Boe, Erik: Innføring i juss bind 2 (Tano 1993), følgende kapitler: Del 5 Forvaltningsrett, bortsett fra kapittel 39 og kapittel 44-46.

Fra Del 4 Statsrett: Kapittel 21-22, kapittel 26-27.30, kapittel 27.5-27.7, kapittel 29.1 og 30.21

Offentleglova: i Graver, Hans Petter: Alminnelig forvaltningsrett. 2007, Kap.20. Lenke ligger på semestersiden.

Hjelpemidler under studiet og til eksamen

Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av forvaltningsloven

Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av offentlighetsloven

Boe, Erik: Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett 4. utgave 2007 kan være et hjelpemiddel i studiet uten å kunne tas med til eksamen. Det er ikke noe krav at oppgavesamlingen tas på på forelesninger og brukes i forbindelse med kurs.

Publisert 1. juni 2016 09:46 - Sist endret 1. juni 2016 09:46