Beskjeder

Publisert 16. okt. 2017 14:00

Kursundervisningen på kurs 3 og 4 er dessverre avlyst tirsdag 17.oktober. Ny tid vil bli satt opp

Publisert 28. sep. 2017 14:17

det er endring i tidspunktene for kursene, sjekk timeplanen

Publisert 15. aug. 2017 11:29

Introduksjonskurs for BA studenter

Torsdag 24.august kl 8.15-12 i Aud 14, DB. Kart

Formålet med introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i valgemner. Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom ulike rettssystemer. Kurset tar for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene som en del av kurset. Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid. Det anbefales at studentene forbereder seg ved å lese anbefalte materialer på semestersiden for emnet.