Litteratur/læringskrav

Fagbeskrivelse

Faget beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene om saksbehandling og offentlighet
 • Hovedtrekkene i reglene om klage
 • Hovedtrekkene om det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for forvaltningens beslutninger
 • Hovedtrekkene om grensene for forvaltningens skjønnsfrihet
 • Hovedtrekkene om domstolenes kontroll med forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om ugyldighet

 

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene og delegasjon og intern styring i forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om omgjøring
 • Hovedtrekkene om myndigheten til å stille vilkår til forvaltningsvedtak
 • Sentrale forbindelseslinjer mellom forvaltningsrett og statsforfatningsrett
 • Hovedtrekkene i forvaltningens oppbygning
 • Hovedtrekkene i reglene om erstatning for forvaltningens virksomhet

 

Litteratur

Innføring i juridisk metode, statsrett og forvaltningsrett:

Knophs oversikt over Norges rett, 14. utgave §§ 1-2 (s 1-25) og §§ 6-11 (s. 39-61) og §§ 107-113 (s. 572-592).

Forvaltningsrett og offentleglova:

Eckhoff & Smith: Forvaltningsrett, 10. utgave, kapittel 6 (s. 100-120), kapittel 8-9 (s. 142-180), kapittel 11-20 (s. 193-317), kapittel 23-25 (s. 335-418) og kapittel 29-30 (s. 459-490), og kapittel 33, I-IV (s. 515-530). Fremstillingen inneholder detaljer som går lenger enn læringskravene.

Hjelpemidler under studiet og til eksamen

Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av forvaltningsloven

Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av offentlighetsloven

Boe, Erik: Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett 4. utgave 2007 kan være et hjelpemiddel i studiet uten å kunne tas med til eksamen. Det er ikke noe krav at oppgavesamlingen tas på på forelesninger og brukes i forbindelse med kurs.

Publisert 11. mai 2017 12:55 - Sist endret 29. sep. 2017 10:38