Beskjeder

Publisert 18. aug. 2018 14:58

bloggen sin ønsker ansvarlig faglærer velkommen til JUROFF 1201 og høstens forelesninger.

Publisert 26. juni 2018 14:40

Onsdag 29. august kl 08.15-10 i Aud 4, DA. Kart

Formålet med introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i valgemner. Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom ulike rettssystemer. Kurset vil være en blanding av forelesninger, gruppearbeid og diskusjon.

Før introduksjonskurset skal studentene se korte videoforelesninger med forklaringer om juridisk metode og rettskilder. Det anbefales at studentene også leser og reflekterer over materiale med oppgaven på semestersiden for emnet. Metodespørsmål i oppgaven er relevante for alle BA emner i juss!

Lenke til videoer:...