Litteratur/læringskrav

Fagbeskrivelse

Faget beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene om saksbehandling og offentlighet
 • Hovedtrekkene i reglene om klage
 • Hovedtrekkene om det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for forvaltningens beslutninger
 • Hovedtrekkene om grensene for forvaltningens skjønnsfrihet
 • Hovedtrekkene om domstolenes kontroll med forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om ugyldighet

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Hovedtrekkene i reglene og delegasjon og intern styring i forvaltningen
 • Hovedtrekkene i reglene om omgjøring
 • Hovedtrekkene om myndigheten til å stille vilkår til forvaltningsvedtak
 • Sentrale forbindelseslinjer mellom forvaltningsrett og statsforfatningsrett
 • Hovedtrekkene i forvaltningens oppbygning
 • Hovedtrekkene i reglene om erstatning for forvaltningens virksomhet

Litteratur

Innføring i juridisk metode, statsrett og forvaltningsrett:

Knophs oversikt over Norges rett, 15. utgave 2019 (eller tidligere utgave)§§ 1-2 (s 1-25) og §§ 6-11 (s. 42-65) og §§ 108-114 (s. 619-640).

Forvaltningsrett og offentleglova:

Eckhoff & Smith: Forvaltningsrett, 11. utgave (eller tidligere utgave), kapittel 6 (s. 102-122), kapittel 8-9 (s. 147-186), kapittel 11-20 (s. 201-320), kapittel 23-25 (s. 339-421) og kapittel 29-30 (s. 461-492), og kapittel 33, I-IV (s. 519-535). Fremstillingen inneholder detaljer som går lenger enn læringskravene.

Hjelpemidler under studiet og til eksamen

Fra og med høsten 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

 

Publisert 10. mai 2019 10:39 - Sist endret 27. aug. 2019 11:13